دشواری‌های ناشی از بی‌برقی در کابل - علی‌رضا حیدری، گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۳۰