تغییرات در کابینه پوتین؛ یک اقتصاددان وزیر دفاع جدید معرفی شد. - علی کاظمی، جزییات می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴