اولین کتابخانه فارسی در گوتنبرگ

اولین کتابخانه فارسی در شهر گوتنبرگ سویدن بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب دارد. گزارشی از مهران عباسیان، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳