افغانستان و همسایگانش، ازبیکستان

در مجموعه مستند «افغانستان و همسایگانش» به بررسی این روابط و تنش‌ها طی چند دهه گذشته می‌پردازیم

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۸