جزییات دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد با وزیر خارجه طالبان دربار نشست آینده دوحه

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶