آجندای چهارمین سفر وزیر خارجه امریکا به خاورمیانه - مرضیه حسینی، جزئیات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۴