گزارش بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان - گفت‌وگو با میر شکیب میر

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴