اثر هوش مصنوعی بر اقتصاد جهان-گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

اثر هوش مصنوعی بر اقتصاد جهان گزارشی از همایون خیری، افغانستان اینترنشنال

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۹