نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان واقعی - گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۱