سرقت تجهیزات برق توسط افراد طالبان-گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئیس حزب متعهد فکری افغانستان

سرقت تجهیزات برق توسط افراد طالبان گفت‌وگو با سلیم پیگیر، رئیس حزب متعهد فکری افغانستان

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۳