نشست افغانستان در ژنو

نشست افغانستان در ژنو؛ این نشست دو روزه، در مورد سازماندهی در بین دیاسپورای افغانستان برگزار شده است. ادریس جویا گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱