مجیب‌ضیا از زندان طالبان- ظریفه یعقوبی در این مورد صحبت می‌کند.

شنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۳