سوگواری برای قربانیان حملات حماس گزارشی از طناز خامه، افغانستان اینترنشنال

سوگواری برای قربانیان حملات حماس گزارشی از طناز خامه، افغانستان اینترنشنال

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۶