سخنرانی منیژه وافق، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان

سخنرانی منیژه وافق، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱