چراغ سبز جمهوری‌خواهان به مخالفان طالبان-گفت‌وگو با آصف آشنا و خالد پشتون

چراغ سبز جمهوری‌خواهان به مخالفان طالبان گفت‌وگو با آصف آشنا، فعال سیاسی و خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان

جمعه ۱۴۰۲/۱۰/۲۲