اعتراض‌های مخالفان جمهوری اسلامی ایران- گفت‌وگو با مرضیه حسینی، افغانستان اینترنشنال