آدامز: شبکه حقانی از داعش خراسان به عنوان گروه نیابتی استفاده می‌کند

خانم آدامز در بخش دیگر از سخنانش می‌گوید شبکه حقانی از داعش خراسان به عنوان گروه نیابتی استفاده می‌کند و برای این کارش در داخل آمریکا روابط حمایوی دارد.

جمعه ۱۴۰۳/۰۳/۲۵