رخنه اسراییل به بدنه اصلی حزب‌الله لبنان - می فرحات، از بیروت گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۹