توقعات و امیدها از دومین روز نشست مخالفان طالبان در ویانا - گفت‌وگو با نعیم پویش

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳