هشدار مک‌کال به تعلیق کمک امریکا به افغانستان-گفت‌‌وگو با امین‌الله حبیبی، کارشناس

هشدار مک‌کال به تعلیق کمک امریکا به افغانستان گفت‌‌وگو با امین‌الله حبیبی، کارشناس روابط بین‌الملل

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۳