تاکید یک مقام طالبان بر بازگشایی مکاتب - گفت‌وگو با شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۰۶