انتشار کتاب دیوید پترائوس - عارف یعقوبی، از واشنگتن گزارش می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۵