اخراج قیصاری از حزب جنبش-گفت‌وگو با احسان نیرو، سخنگوی حزب جنبش