تمایل روسیه برای به رسمیت‌شناسی طالبان گفت‌وگو با جاوید جاوید، استاد دانشگاه

تمایل روسیه برای به رسمیت‌شناسی طالبان گفت‌وگو با جاوید جاوید، استاد دانشگاه

جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۲۱