گزارش تازه سیگار درباره کمک مستقیم امریکا به طالبان - عارف یعقوبی، جزییات می‌دهد:

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱