غرفه جدید در موزیم باستانی تاجیکستان - شهناز کامل‌زاده، گزارش می‌دهد:

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸