آخرین روز مهاجران افغان در هوتل‌ها - تاج‌الدین سروش، جزئیات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۹