نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان امروز برگزار می‌شود

نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان امروز برگزار می‌شود گفت‌وگو با عزیز معارج، کارشناس امور سیاسی

جمعه ۱۴۰۳/۰۴/۰۱