طالبان: رشته‌های جدید فنی و حرفه‌ای وارد کشور می‌کنیم - گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی

شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۷