واکنش‌ها به حمله بر ملای مدرسه حقانیه گزارشی از نصیر بهزاد، افغانستان اینترنشنال