واکنش محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان به سخنان خلیلزاد: طالبان بازیچه امریکا است.

پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۹