هفتم اسد، روز پرچم ملی - سیر کاکر، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، گزارش می‌دهد:

شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۰۷