رهبر طالبان والی‌های دایکندی، کابل و نیمروز را از یک ولایت به ولایت دیگر تبدیل کرد.

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۶