واکنش‌ها به چهارمین نشست ویانا در رسانه‌های اجتماعی

واکنش‌ها به چهارمین نشست ویانا در رسانه‌های اجتماعی و لحن‌ آشتی‌‌آمیز برخی اشتراک کنند‌گان بنفشه یعقوبی این واکنش‌ها را مرور کرده است

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۴