سفر هیات بلندپایه طالبان به ایران - تاج‌الدین سروش، گزارش می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۵