استفاده از کمک‌های بشردوستانه به سود طالبان گفت‌وگو با شبیر بشیری، استاد دانشکده اقتصاد

استفاده از کمک‌های بشردوستانه به سود طالبان گفت‌وگو با شبیر بشیری، استاد دانشکده اقتصاد

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴