ادامه بارندگی‌های شدید و فاجعه سیلاب‌های ویرانگر در افغانستان

نصیر بهزاد، در مورد آمار تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها توضیح می‌دهد:

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷