کشته شدن ۷۰۰ غیر نظامی فلسطینی در یک روز - گفت‌وگو با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل نظامی

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۳