آیا ادعای برقراری عدالت در حاکمیت طالبان حقیقت دارد؟ - گفت‌وگو با شیوای شرق

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱