اعتراض جهانی علیه طالبان - ادریس جویا از شهر کلن و فرشته محبوبی از تورنتو، جزئیات می‌دهند:

یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۲