نشست رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا

نشست رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان در ایتالیا بردیا افشین، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل برگزاری نشست جزییات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴