دیدار وزیر خارجه طالبان با رئيس یوناما-زلمی آشنا جزئيات می‌دهد

دیدار وزیر خارجه طالبان با رئيس یوناما زلمی آشنا، خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئيات می‌دهد:

پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۰۳