افغانستان اینترنشنال نشرات دیجیتالش را به زبان پشتو آغاز کرد- جز‍ئیات بیشتر از نویده خوشبو

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰