گفتگوی نماینده مالتا با افغانستان اینترنشنال

ونیسا فریزیر، نماینده دایمی کشور مالتا در سازمان ملل متحد، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال خواستار فشار بیشتر بر طالبان برای تغییر وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد.

شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۲