اسرائیل به ساکنان شمال نوار غزه برای ترک منطقه ۲۴ ساعت مهلت داد گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی

اسرائیل به ساکنان شمال نوار غزه برای ترک منطقه ۲۴ ساعت مهلت داد گفت‌وگو با امین‌الله حبیبی

شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۲