تغییر نظام بانکداری افغانستان - گفت‌وگو با عبدالهادی فرهنگ، رئیس اتحادیه تاجران

شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۱