ناکامی پاکستان در حفظ طالبان گفت‌وگو با خیرالله آزاد، روزنامه‌نگار

ناکامی پاکستان در حفظ طالبان گفت‌وگو با خیرالله آزاد، روزنامه‌نگار

جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۱۹