رویایی دو خواهر دوقلوی افغان- سیر کاکر گزارش می‌دهد:

جمعه ۱۴۰۲/۰۵/۱۳