آیا مخالفین طالبان به دعوت آنها به کشور اعتماد خواهند کرد؟ - گفت‌وگو با عصمت قانع

جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۱۰