خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی- گفت‌وگو با مریم مقدم، افغانستان اینترنشنال